“கிழக்கு தேர்தல்” வாக்கு வேட்டையில் அரசியல் கட்சிகள் முடிவுகள் எவ்வாறு அமையும்..?

கிழக்கு மாகாண சபை தேர்தலில் எந்தக் கட்சி அறுதிப் பெரும்பான்மையினைப் பெற்று ஆட்சி அமைத்துக் கொள்ளும் என்பதில் உறுதியான ஒரு நிலைப்பாடு கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள், வேட்பாளர்களிடையே இல்லாமல் இருக்கின்றது.

ஏனெனில், இத் தேர்தலில் எந்தக் கட்சியும் அறுதிப் பெரும்பான்மையினை பெற்றுக் கொள்ளமாட்டாது. கிழக்கு மாகாண சபை தேர்தல் ஒரு முத்தரப்பு போட்டியாக உள்ளது. Read more of this post